OFFSET TINK

Najbolj razširjena vrsta tiska je zagotovo offset tisk. Z našimi stroji vam lahko
natisnemo tiskovine na na razlicne vrste papirja in kartona do 300g/m².

Offset tisk je primeren za visoke naklade razlicnih tiskovin:

  • poslovne tiskovine (dopisi, vizitke, mape, obrazci, bloki,…)
  • reklamne tiskovine (prospekti, letaki, katalogi, plakati, ceniki, koledarji,…)
  • periodika (revije, časopisi, glasila, …)
  • druge tiskovine (brošure, knjižice, etikete, knjige, nalepke, …).

SITOTISK

Je ena najstarejših tehnik tiska in se izvaja predvsem na ravne površine. Barva se skozi različne debeline sit potiska na razne podlage. To tehniko priporočamo takrat, ko želite z napisi ali grafičnimi elementi opremiti
promocijski material, mape, knjige, škatle, itd.

NAŠI IZDELKI